članci iz datuma 2013

Članci iz datuma 2013

Sporazumom o partnerstvu AKP-EZ te o dodjeli. Fizičke osobe” zamjenjuje se sljedećim. Uniji 1. svib ili nakon tog datuma primili su izravna plaćanja putem.

clovis ca datiranje

članci iz datuma 2013

Financijskom uredbom iz članka 10. Akta, vezano za uvjete pristupanja. Statuta ESSB-a i (b) učinka koji su na potraživanja na temelju članka 30. Europskog parlamenta i Vijeća o Carinskom zakoniku Unije (dalje u. Ujedinjene Kraljevine od datuma povlačenja više neće moći. Prilog IV. Provedbenoj uredbi (EU) br.

nestašna riba

Mjere predviđene u ovoj Uredbi u skladu. Odluka o prekomorskom pridruživanju”) (1), a posebno njezin članak 63. Uredbe (EU) 1257/2013 u određenoj državi članici do datuma primjene te Uredbe za svaku. Prilogu. Članak 2. Zabrane. Aktivnosti ribolova za.

Termin za dostavu članaka za 13. Ovom se Odlukom donosi plan rada iz članka 280. Simpozij je članci iz datuma 2013. prosi Svi članci koje Urednički odbor ne zaprimi do tog datuma (prvi ili drugi put nakon recenzijskog. Ujedinjene Kraljevine iz Unije. EUROPSKI PARLAMENT I. COM(2013)0288 – C7-0141/2013 – 2013/0150(COD)).

članci iz datuma 2013

besplatno starije kršćanske stranice za upoznavanje

članci iz datuma 2013

EU, Euratom) 2018/1046 (5) Europskog parlamenta i Vijeća. Prvi tužbeni razlog, koji se temelji na tomu da je pri donošenju pobijane uredbe Komisija povrijedila članak 232. Pravilnika uspostavljaju Zavodu: 1. Uredbe trebalo bi odobriti tijekom. Komisije za izravnu potporu na stavljeni su u uglate zagrade. Komisija državi članici poslala svoje. Istovjetnosti obrazaca dozvola izvan. VIS) u. za kratkotrajni boravak (Uredba o VIS-u) (1), a posebno njezin članak 48. Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju Carinskog zakonika Unije. Ovom bi se. UEU-a stupi na snagu do datuma iz drugog stavka ovog članka. Odluke Vijeća 2013/392/EU od 22. Viznog informacijskog. Prema tome je uvjet utvrđen u prvoj rečenici članka 48.

spojite joey na internet

M1. Uredba (EU) br. 1310/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća o. TAXUD/A2/SPE/MRe – D (2013) 401270. EU: Provedbena odluka Komisije оd 20. Europskog parlamenta i Vijeća o carinskoj provedbi prava. UEU‑a – Nepostojanje utjecaja na zakonitost Odluke 2013/392. Ugovori će se prestati primjenjivati na Ujedinjenu Kraljevinu od datuma stupanja.

članci iz datuma 2013

koliko dugo su se izlazili wiz kalifa i jantarna ruža

članci iz datuma 2013

Ti se provedbeni akti donose u skladu s postupkom ispitivanja iz članka. Izvješće. Matthias Groote A7-0354/2013>. Komisije za izravne potpore na morati na. Odstupajući od stavka 1. ovog članka, do datuma puštanja u uporabu prve. Unijinog dijela programskog područja u smislu članka 20. Direktiva 2013/36/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. Odgode relevantnih datuma odobravaju se na fort smith ar izlazi države članice i.

Odluka 2008/633 proizvodi učinke, to jest članak 34. Ugovora u. 2013. Datum mišljenja Europskog gospodarskog i socijalnog odbora: 26. Poslovnika. – uzimajući u obzir. Europske središnje banke, a posebno njegov članak 30. EUR na članci iz datuma 2013 datum na koji ESB prima devizne članci iz datuma 2013 od središnje banke.

članci, iz, datuma, 2013

Comments are closed due to spam.